Autorska prava – Pozivnice Mashnica


Sadržaj i usluge koje se nalaze na sajtu pozivnicezavencanje.rs, kao i tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod zaštićeni su autorskim pravima te se ne smeju kopirati, distribuirati, licencirati ni na bilo koji način koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka sajta pozivnicezavencanje.rs, kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu sajtu pozivnicezavencanje.rs  ili bilo kojoj trećoj strani.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta pozivnicezavencanje.rs bez dozvole vlasnika autorskih prava (pozivnicezavencanje.rs, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Neki od motiva korisceni na sajtu pozivnicezavencanje.rs su motivi drugih samostalnih autora i smatraju se vlasnistvom originalnih autora. Autorska prava za ove motive su neprenosiva i sajt pozivnicezavencanje.rs ne polaze pravo na autorska prava za iste. Korisnicima sajta pozivnicezavencanje.rs nije dozvoljen download i koriscenje ovih motiva. Sajt pozivnicezavencanje.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu stetu ili troskove nastale usled bespravnog koriscenja ili modifikacija ovih motiva, kao ni za nacin na koji je sadrzaj koriscen od strane trecih lica.

Izuzev kada je drugačije istaknuto na sajtu , osim za materijale i motive koji su autorska dela drugih autora, svi komentari, informacije i materijali koji su postavljeni na sajtu od strane posetilaca tretiraju se kao vlasništvo sajta pozivnicezavencanje.rs. Postavljenjem komentara, informacija i materijala Vi za to ne možete biti plaćeni. pozivnicezavencanje.rs može koristiti takve komentare, informacije i materijale bez ikakve dozvole ili naknade.

U slučaju da želite da koristite neki od sadržaja sa sajta pozivnicezavencanje.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje od strane vlasnika sajta pozivnicezavencanje.rs. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava pozivnicezavencanje.rs i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta pozivnicezavencanje.rs moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je ” Informacija preuzeta sa sajta http://mashnica.wpengine.com/”   i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja pozivnicezavecanje.com, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe

Ukoliko smatrate da sajt pozivnicezavencanje.rs ili bilo koji njegov segment na bilo koji način povredio Vaša autorska prava, pozivnicezavencanje.rs se obavezuju će takva pritužba biti razmotrena u najkraćem mogućem roku, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah kada se ustanovi osnovanost pritužbe.

 

Author: