Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Digital Art Mashnica, trgovina na malo postredstvom Pošte ili Interneta posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe i na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmijenjuju, s drugim licima ili organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhe udovoljenja zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Takođe, prikupljamo podatke o korišćenju naše WEB stranice (cookies – kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete našoj web stranici lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što vam pružamo korisnički prilagođen pristup.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja naše Web stranice vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, a koji su neophodni za njegovo funkcionisanje kao što su kolačići-cookies.

Čuvanje prikupljenih podataka i mere zaštite

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Ostalo

Svako korišćenje naše Web stranice podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.
Sadržaj izjave o privatnosti veb stranice možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti veb stranice biće objavljena na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate.