Reklamacije i garancija kvaliteta Pozivnice Mashnica

Poštovani kupci,

Mi smo ponosni na kvalitet proizvoda i usluge koju Vam pružamo i iz tog razloga dajemo 100% garanciju kvaliteta – Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom pozivnica, štampamo nove ili Vam vraćamo novac.

Takođe, možete pogledati i šta zakon o zaštiti potrošača kaže u slučaju spora:

Zakonske odredbe za povrat robe kupljene preko web sajta www.pozivnicezavencanje.rs u zakonskom roku

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.pozivnicezavencanjea.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom , pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, povraćaj novca će biti odbijen i proizvod će biti vraćen kupcu koji će snositi i trošak ponovnog slanja.

Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 , član 37, stav 3) isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama:
– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane

Za sve dodatne informacije obratite nam se upitom na našoj kontakt strani.